Barneparti 4-10 år: Idrettens Grunnstige

Treningstider 2020-2021
GYMLEK 4 år
Onsdager i Frænahallen
17:00 - 17:45

GYMLEK 5 år
Onsdager i Frænahallen
17:45 - 18:30

IDRETTENS GRUNNSTIGE
1.klasse
2.klasse
Onsdager i Frænahallen
17:00 - 18:30
3.klasse
4.klasse
Fredager i Frænahallen
17:00 - 18:30

Ansvarlig voksen i hallen onsdager 17-18.30:
Michelle Hustad.Om Idrettens grunnstige
Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet «Gymlek» kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter.

Idrettens grunnstige inneholder 10 øvelsesgrupper. Hver av gruppene er delt inn i 10 trinn etter økende vanskelighetsgrad. Dette skal sikre god variasjon og gir mulighet til å differensiere timen på en enkel måte. Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorienteringssansen, både individuelt og i samarbeid med andre.

Treningsavgift sesongen 2020/2021:
4-6 år kr. 1200,-
1-4.klasse kr.1700,-

Prisene er inkludert 200,- kr i medlemskontingent.

Vi trenger mer hjelp fra foresatte med utstyret, både inn og utrydding på hver trening. Dette kan gjøres som dugnad, ta kontakt om du kan hjelpe: elnesvaagenturnforening@gmail.com


Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) har laget et hefte, Gymlek, hvor du kan hente ut hundrevis av tips til aktivitetstimer for barn. 

Alle barn er forskjellige med ulike potensialer når det gjelder å mestre aktiviteter og øvelser. Med dette heftet ønsker vi å fokusere på bruken av apparater i gymsalen. Heftet er i første omgang ment til bruk på de minste barna, 2-5 år. Dvs. foreldre- og barnepartier, lekepartier, barnehagen og skolefritidsordningen

 · Hva kan en 4-åring?

· Hvordan organisere trening i apparater?

· Hva kan man bruke et hoppetau eller en pappeske til?

· Hvordan sette opp et miljø der balanseferdighetene blir stimulert?

 • lek og trening av grov- og finmotorikk
 • foreldre og barn trener samme
 • trening av kropps- og romorientering
 • bruk av kroppen gjennom dramatisering
 • musikk- og rytmetrening
 • aktiviteter med småapparater, ball, rockeringer, tau
 • aktiviteter i apparatene matte, svingstang, trampoline, ringer og bom

 

Idrettens grunnstige

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

Idrettens grunnstige 1 og 2 er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. I hver bok er det 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse. Gjennom disse øvelsene lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn

 • fiksering
 • balanse
 • spenst
 • ball
 • parøvelser
 • benker
 • ringer/svingstang
 • Trampett
 • rytme
 • matte