SALTO 11-18 år +

Treningstider 2020-2021
Salto (og fjorårets aspiranter)
TIRSDAGER I EIDEHALLEN
17:00 - 19:00

Etter 1. oktober:
Salto partiet: trening mandag og fredag
17.00-19-00 i Brynhallen.


Aspirant partiet: trening mandag og fredag
17.00-19-00 i Brynhallen.

Aspirant og Tropp er rekrutterings-og konkurranseparti og ikke åpne for påmelding. Gymnastene rekrutteres fra breddepartiene.
Om salto
SALTO er trinn to i Norges Gymnastikk- og Turnforbunds opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom - en videreføring av Idrettens Grunnstige.

Trenere Salto:
Trenere Aspirant:

Treningsavgift sesongen 2020/21:
Kr. 2200,- inkl. 200,- kr i medlemskontingent.

Vi trenger mer hjelp fra foresatte med utstyret, både inn og utrydding på hver trening. Dette kan gjøres som dugnad, ta kontakt om du kan hjelpe: elnesvaagenturnforening@gmail.com


SALTO vil gi barn og UNGDOM i turnforeningene og turngruppene nye utfordringer og målsettinger fra basisferdigheter som er viktig for å beherske gym og turnaktiviteter - til konkurranser og oppvisninger eller rett og slett gym og turnlek.

SALTO skal være et verktøy for trenerne i våre gymnastikk- og turnforeninger og skal gi hjelp og inspirasjon til å planlegge og gjennomføre treningstimene.

SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som skal dekke opp om det SALTO står for; Sosialt - Allsidig - Lek - Turn - Oppvisning

Salto konspetet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser. Dette er ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turnferdigheter på en riktig måte. Disse ferdighetene og grunnelementene er:

  • Fiksering - Balanse - Rotasjon - Fraskyv/stem - Landinger.
  • Parøvelser/Pyramider - Rytmisk arbeid med småapparater.
  • Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampett.