SALTO 11-18 år +

Treningstider 2018
TIRSDAGER I EIDEHALLEN
17:00 - 18:30

FREDAGER I FRÆNAHALLEN
17:00 - 19:00
Trenere
Trenere Salto:
Kai Lyngstad
Synne Malme
Emma Farstad
Kine Smørholm
Frank Vatne
Ola Farstad
Litt info:

Treningsavgift sesongen 2018/19:
Kr. 2000,- inkl. 200,- kr i medlemskontingent.

Kontaktperson:
Tone A. Malme

SALTO er trinn 2 i Norges Gymnastikk- og Turnforbunds opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom - en videreføring av Idrettens Grunnstige. 

 

SALTO vil gi barn og UNGDOM i turnforeningene og turngruppene nye utfordringer og målsettinger fra basisferdigheter som er viktig for å beherske gym og turnaktiviteter - til konkurranser og oppvisninger eller rett og slett gym og turnlek.

SALTO skal være et verktøy for trenerne i våre gymnastikk- og turnforeninger og skal gi hjelp og inspirasjon til å planlegge og gjennomføre treningstimene.

SALTO er et totalt trenings- og konkurransekonsept for ungdom som skal dekke opp om det SALTO står for; Sosialt - Allsidig - Lek - Turn - Oppvisning

Salto konspetet inneholder over 200 ulike aktiviteter/øvelser. Dette er ferdigheter som er avgjørende for å mestre gymnastikk- og turnferdigheter på en riktig måte. Disse ferdighetene og grunnelementene er:

  • Fiksering - Balanse - Rotasjon - Fraskyv/stem - Landinger.
  • Parøvelser/Pyramider - Rytmisk arbeid med småapparater.
  • Metodisk beskrivelse i matte, hopp og trampett.