COVID-19 og Trening

Registrering av publikum ifm. Covid-19

Klubben må ha oversikt over publikum med navn og kontaktinformasjon grunnet Covid-19 i 10 dager etter gjennomført trening/arrangement
Husk alltid:
- Utfør god hånd og hostehygiene.
- Opphold deg i publikumsonen.
- Hold avstand til andre.
BRUK LINKEN FOR REGISTRERING: https://docs.google.com/forms/d/1LFFdvFh-3GnXCyNbSWCGwHe5xv7qodKUoXFkUoeXT_A/edit?fbclid=IwAR0MtP1Jyt7mS3rJDoIRXaS_8qX-abYhtKLIQBrgTxx8jSrtV6BTq7ARO44

 

Koronavettregler -for oppstart av treningene. Viktig at alle leser dette!

 • IKKE møt om du har symptomer på korona, eller er syk.
 • ALLE skal vaske hendene før de kommer på trening
 • Kom ferdig skiftet til trening, og minst mulig bagasje
 • God hånd- og hostehygine.
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer
 • Egen drikkeflaske

 • Er ikke tillat med foresatte under treningene, dette gjelder 3- 4 klasse, saltopartiet og tropp. (aspirant får beskjed senere) Kontakt Matilde Myren om du har spesielle grunner for at du må være tilstede, tlf: 93654508.
 • Gymlek 4år, gymlek 5år har lov å ha med seg 1 foresatt hver.
 • 1 og 2.klasse har lov og ha med seg 1 foresatt hver.

 • Spirt får dere med inngangen ved hallen av trenere.
 • Viktig at alle kommer presist. Dette pga gruppene skal ikke møtes, å vi unngår store folkemengder i gangen.

På grunn av korona situasjonen har vi måttet flyttet noen av treningene andre dager. 

Dere møter opp utenfor den inngangen som står oppført, trener kommer ut og henter gymnastene. Derfor er det viktig at ALLE kommer presist.