Dokumenter

Mer info om forsikring: https://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/

https://minidrett.nif.no/ 
Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte. Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde deg på konkurranser og kurs, samt betale lisens, påmeldinger, og betalingskrav fra ditt idrettslag. Det er derfor viktig at dere som foresatte sjekker om deres gymnast er registrert medlem hos Elnesvågen turnforening - gymnastikk og breddeaktivitet. Det samme gjelder foresatte som er medlemmer.

 Om barneidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Barneidrettsbestemmelsene: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7d1ccf72f5a047dfac1b2124adaddf42/117_15_barneidrettsbestemmelsene_lr.pdf